QS. An-Naas

Thursday, August 6th 2015. | tadarus al-qur'an

an-naas0000

(1) Qul a’uudzu birobbin-naas. (2) Malikinnaas. (3) Ilaahin-naas. (4) Min syarril-waswaasil-khonnaas. (5) Alladzii yuwaswisu fii shuduurinnaas. (6) Minal-jinnati wan-naas.

Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. (2) Raja manusia. (3) Sembahan manusia. (4) Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, (5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. (6) Dari (golongan) jin dan manusia.

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang membaca al-Ikhlas, al-Falaq, an-Naas waktu sore dan pagi hari masing-masing 3 kali, niscaya ia sudah mencukupi dari segala sesuatu.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i)

tags: , , , , , , , , , , , , , ,