QS. Al-Ikhlas

Thursday, August 6th 2015. | tadarus al-qur'an

Al-Ikhlas0000

(1) Qul huwallahu ahad. (2)Allahush-shomad. (3) Lam yalid wa lam yuu lad. (4) Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad.

(1) Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (3) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (4) Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

tags: , , , , , , , , ,